All blog

最新のアップデート 09/08/2022

เพราะการสูบบุหรี่ เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนให้ความสนใจ และต้องการเข้ามาทดลอง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงาน และเมื่อมี บุหรี่ไฟฟ้า เข้ามา ก็ยิ่งเพิ่มความสนใจหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ...

เชื่อว่าหลาย ๆคนนั้นอาจะกำลังมอง “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของการสูบ ซึ่งปัจจุบันนั้น คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศนั้นมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี่เราจะมาพูดถึงเรื่องของ...

     เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยได้ยินคำว่า “บุหรี่ไฟฟ้า”กันมามากเเล้วใช่ไหมครับ ? ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะเคยได้ยินคำว่า บุหรี่ไฟฟ้า มามากแล้วใช่ไหมครับ ...

ศาสตราจารย์ Riccardo Polosa เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการลดอันตราย Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction ได้ทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ที...

ในการต่อสู้กับโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ บุหรี่ที่มีการเผาไหม้เป็นที่รู้กันแน่ชัดแล้วว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ในขณะที่ผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่นั้นกลับไม่มีข้อมูลศึกษาวิจัยที่มากพอว่ามีความเสี่...

ผลวิจัยเผย การเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สุขภาพหัวใจของผู้สูบบุหรี่ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์งานวิจัยซึ่งใช้เวลาศึกษานานหนึ่งเดือนและมีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมการทดลอง 114 คน ชี้ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแ...