ลวดและสำลี Wire & Cotton E-Cig บุหรี่ไฟฟ้า

ลวดที่เหมาะสมกับการนำมา Vape กับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะทนความร้อนได้สูงกว่าลวดความร้อนทั่วไป มีตั้งแต่ขนาด เบอร์ 22/24/26 หลากหลายแบร์นหลากหลายยี่ห่อ และ สำลีคุณภาพ จากแบร์นดัง