ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 26/01/2565
ขั้นตอนการสั่งบุหรี่ไฟ้า

ขั้นตอนการสั่งบุหรี่ไฟ้า

  •  30 เมษายน 2563

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกกับเว็บ www.Vape69TH.com เพื่อเลือกซื้อสินค้าและรับสิทธิประโยชน์จากร้าน Vape69TH

1.สั่งซื้อสินค้า

เลือกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเพิ่มสินค้าใส่ลงตะกร้า ตรวจดูรายละเอียดสินค้า เช่น สี จำนวนสินค้าให้ถูกต้อง

2.ระบุชื่อ-ที่อยู่

กรอกข้อมูลการจัดส่ง และเลือกช่องทางการจัดส่งที่ต้องการ

3.กรองโค้ดส่วนลด (ถ้ามี)

ใส่โค้ดส่วนลดที่มีจากโปรโมชั่นหรือข้อเสนอที่ดีที่สุดจากร้านค้า (ถ้ามี) 

4.แจ้งโอนเงิน

กรอกข้อมูลจำนวนเงินวันที่โอนเงินและแนบหลักฐานการชำระเงิน

5.รอรับสินค้า

ระบบจะแจ้งเลข Tracking number พัสดุของลูกค้าหลังการจัดส่งสินค้าภายใน 1 ชั่วโมงรอรับสินค้าภายใน 2 - 3 วัน

vape69th

เรียน คุณลูกค้าทุกท่านทราบ

  • การสั่งซื้อสินค้ากับ Vape69TH ร้านจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ในช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกสินค้าที่ต้องการและรับทราบรายละเอียดการจัดส่งรวมถึงค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ขอให้ลูกค้าดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ 
  • Vape69TH  ขอ ชื่อ-ที่อยู่ เบอโทรที่สามารถติดต่อได้คับสงวนสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ และ ได้รับยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
  • หากเกิดปัญหาจากการโอนเงินทางเราตรวจสอบไม่พบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งการโอน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารของลูกค้า เนื่องจากระเบียบของธนาคาร เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่จะสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ โดยทางบริษัทก็จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารอีกทางเช่นเดียวกัน

*** Vape69TH ร้านจัดจำหน่าย เปิดดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามานาน ขอรับรองว่าการดำเนินกิจกรรมซื้อขายกับเราจะไม่มีการฉ้อฉลแน่นอน ***


Description English

Login / Register

Become a member with e-cigarette website www.Vape69TH.com to shop and enjoy benefits from Vape69TH shop.

1. Place an order

Select products of e-cigarettes and e-cigarette liquid that you want to add to your cart and check product details such as color, quantity of products correctly.

2. Enter your name and address

Fill in the delivery information. And select the desired shipping channel

3. Filter the discount code (if any).

Enter the discount code available from the best promotion or offer from the store (if applicable).

4. Notify money transfer

Fill in the amount of money, transfer date and attach proof of payment.

5.Waiting to receive the product

The system will notify the tracking number of the customer's parcel within 1 hour after delivery, waiting to receive the product within 2 - 3 days.

vape69th

Dear all customers,

  • Order products with Vape69TH, a store selling e-cigarettes and e-cigarette liquids in an online channel. Or by phone When the customer has decided to select the product they want and is aware of the delivery details including the shipping cost. Ask the customer to transfer money to the bank account that has been informed.
  • Vape69TH asks for the name - address, contact number, reserves the right to deliver the product to the customer who has made the transfer of the product and the delivery fee in accordance with the agreed amount and has received the balance into the account.
  • If there is a problem from a money transfer, we can not detect the amount that the customer informs of the transfer. The customer must contact the customer's bank. Due to the regulations of the bank Only the account holder will be able to verify the transaction. The company will investigate with the bank as well.

*** Vape69TH, a store that distributes e-cigarettes and e-cigarette liquids, has opened a business honestly. And faithful to customers for a long time I guarantee that there will be no fraudulent activity with us ***