น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า E-Liquid Freebase

น้ำยาที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก ระบบ (Mod) นิคโคติน 3 / 6 / 9 / 12 มิลลิกรัม ปริมาณความจุของแต่ล่ะขวด 60 / 100 มิลลิลิตร และ มีกลิ่นให้เลือก อาทิเช่น ผลไม้ กาแฟ ขนม สินค้าของแท้แน่นอน 100%