น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพอต E-Liquid SaltNic

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาพอต ที่เหมาะสำหรับ ระบบ Pod System Vape ซึ่งจะมีนิคโคตินมากกว่า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นระบบ MOD System Vape ในหมวดนี้จะประกอบไปด้วยน้ำยาพอต SaltNic หลากหลายยี่ห่อ กลิ่นและรสชาติ