คอยล์ SMOK ACRO Replacement Pod

*** หมายเหตุ : 150 บาท / 1 ชิ้น ***

           คอยล์ SMOK ACRO Replacement Pod เป็นชุดแทงค์พลาสติกเกรดคุณภาพมาพร้อมคอยล์สำเร็จถอดเปลี่ยนได้พร้อมคอยล์ในตัว เหมาะสำหรับ SMOK ACRO Pod Kit ACRO Pod ความจุน้ำยา 2 มล. การเติมน้ำยาเติมที่จุกด้านข้างแล้วเทน้ำยาเข้าไปพร้อมทิ้งไว้ 5-10 นาทีเพื่อให้คอยล์และสำลีอิ่มตัวกับน้ำยาก่อนเผื่อไม่ก่อให้เกิดอาการคอยล์ไหม้ตามมา ACRO Pod มีขดลวด แบบเดี่ยวขนาด 0.8ohm ติดตั้งมาพร้อมพอดไม่สามารถถอดเปลี่ยนคอยล์แยกจากหัวพอดได้ ขดลวด 0.8 ใส่ได้ทั้งน้ำยาฟรีเบสและน้ำยาซอลนิค สามารถเลือกฟิวการสูบที่หลากหลายให้เข้ากับตัวเองได้

คุณสมบัติ

 • วัสดุ : PCTG
 • ความจุน้ำยา : 2 มล
 • การเติมน้ำยา : เติมน้ำยาต้องเติมด้านข้างจะมีจุกยาง
 • ขดลวดไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ : ขดลวดในตัว
 • ความต้านทานขดลวด: Meshed 0.8ohm (12W-15W)
 • จำนวน: 3 ชิ้น / แพ็ค

   SMOK ACRO 0.8Ω Meshed Pod

 • ใช้กับน้ำยาฟรีเบสและซอลนิค Freebase & Salt Nic
 • แนะนำกับน้ำยาที่มีนิโคติน ≤ 25mg 
 • สำหรับการสูบแบบตรงลงปอด RDL
 • ดึงนิโคตินพอใช้ได้กลิ่นกับรสชาติชัดเจนสูบอร่อย
 • มีความต้านทาน : 0.8ohm
 • วัตต์ที่ดีที่แนะนำ : 12W - 15W
 • ควัน : 9/10
 • กลิ่น : 8/10
 • รสชาติ : 9/10
 • นิโคติน : 6/10

   SMOK ACRO 1.0Ω MTL Pod

 • ใช้กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอลนิค Salt Nic
 • แนะนำกับน้ำยาที่มีนิโคติน ≤ 50mg
 • สำหรับการสูบแบบปากลงปอด MTL
 • นิโคตินมาเต็มมึนแน่นอนสูบแล้วถึงใจอร่อยได้รสชาติ
 • มีความต้านทาน : 1.0ohm
 • วัตต์ที่ดีที่แนะนำ : 12W - 15W
 • ควัน : 7/10
 • กลิ่น : 8/10
 • รสชาติ : 8/10
 • นิโคติน : 9/10

Description English

SMOK ACRO Replacement Pod Coil

*** Note: 150 baht / 1 piece ***

           The SMOK ACRO Replacement Pod is a quality grade plastic tank kit with a replaceable prefabricated coil and built-in coil suitable for the SMOK ACRO Pod Kit ACRO Pod. 2 ml reagent capacity. Leave it for 5-10 minutes for the coil and cotton swabs to be saturated with the solution beforehand in order not to cause subsequent coil burns. The ACRO Pod have a 0.8ohm single coil attached to the pod. The coil cannot be replaced separately from the head enough. Can be coil 0.8, can be put in both free bases and solvents You can choose a variety of pumping fuses to suit yourself.

property

 • Material: PCTG
 • Reagent capacity: 2 ml
 • Reagent filling: The solution must be filled, the side has a rubber stopper.
 • The coil is not replaceable: built-in coil.
 • Coil Resistance: Meshed 0.8ohm (12W-15W)
 • Quantity: 3 pcs / pack

   SMOK ACRO 0.8Ω Meshed Pod

 • Use with free bases and solvents, Freebase & Salt Nic.
 • Recommended with reagents containing nicotine ≤ 25mg.
 • For RDL straight-down pumping
 • Pull in nicotine, good smell and good taste.
 • With resistance: 0.8ohm
 • Recommended good wattage: 12W - 15W.
 • Smoke: 9/10
 • Scent: 8/10
 • Flavor: 9/10
 • Nicotine: 6/10

   SMOK ACRO 1.0Ω MTL Pod

 • Use with Salt Nic e-cigarette liquid.
 • Recommended with reagents containing nicotine ≤ 50mg.
 • For pumping mouth to lung MTL
 • Nicotine is full of numbing.
 • With resistance: 1.0ohm
 • Recommended good wattage: 12W - 15W.
 • Smoke: 7/10
 • Scent: 8/10
 • Flavor: 8/10
 • Nicotine: 9/10

line บุหรี่ไฟฟ้าfacebook บุหรี่ไฟฟ้า

ได้แต้ม
0.6 ohm. -
0.8 ohm. -
1.0 ohm. -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0